Animacje 3D i wizualizacje 3D

ANIMACJE 3D
Spoty reklamowe, filmy korporacyjne, szkoleniowe i instruktażowe można zaprezentować w formie animacji 3D. Często animacje 3D są elementem składowym większych produkcji. Animacje 3D powstają jako uzupełnienie lub rozwinięcie przekazu zawartego w filmach i reklamach. Możemy spotkać animacje 3D produktów, postaci, scen i obiektów oraz animowane efekty 3D stosowane zazwyczaj w filmach

Wizualizacje 3D umożliwiają przedstawienie dowolnego obiektu, będącego często w fazie projektu, w sposób efektowny, atrakcyjny i możliwie realistyczny. Wizualizacje 3D znajdują zastosowanie w architekturze, budownictwie, rozrywce, marketingu tradycyjnym i internetowym. Jest to najczęściej wybierana forma reklamy na etapie projektowania pomieszczeń, produktów, czy obiektów budowy. Obecnie wizualizacje 3D to już część naszej rzeczywistości, tym bardziej że są do tego stopnia realistyczne, że sami nie potrafimy już odróżnić grafiki komputerowej od prawdziwej fotografii czy filmu.

< Wróć  ZOBACZ NASZE PRODUKCJE